Tata Cara Shalat Yang Baik dan Benar

Tata Cara Shalat Yang Baik dan Benar

Cara mengerjakan shalat

1. Bediri tegak menghadap kiblat dan niat mengerjakan shalat.

Lafazh niat-niat shalat Fardhu:

Shalat Subuh:
USHALLII FARDHASH-SHUBHI RAK'ATAINI MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA'AN (MA'MUUMAN / IMAAMAN) LILLAHI TA'AALAA
artinya: Aku sengaja shalat fardhu subuh dua raka'at menghadap kiblat (menjadi makmum / imam) karena Allah

Shalat Dzuhur:
USHALLII FARDHADZ-DZUHRI ARBA'A RAKA'ATIM MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA'AN (MA'MUUMAN / IMAAMAN) LILLAHI TA'AALAA
artinya: Aku sengaja shalat fardhu dzuhur empat raka'at menghadap kiblat (menjadi makmum / imam) karena Allah

Shalat Ashar:
USHALLII FARDHAL-'ASHRI ARBA'A RAKA'ATIM MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA'AN (MA'MUUMAN / IMAAMAN) LILLAHI TA'AALAA
artinya: Aku sengaja shalat fardhu ashar empat raka'at menghadap kiblat (menjadi makmum / imam) karena Allah

Shalat Maghrib:
USHALLI FARDHAl-MAGHRIBI TSALAATSA RAKA'ATIM MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA'AN (MA'MUUMAN / IMAAMAN) LILLAHI TA'AALAA
artinya: Aku sengaja shalat fardhu maghrib tiga raka'at menghadap kiblat (menjadi makmum / imam) karena Allah

Shalat 'Isya:
USHALLI FARDHAL-'ISYAA'I ARBA'A RAKA'AATIM MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA'AN (MA'MUUMAN / IMAAMAN) LILLAHI TA'AALAA
artinya: Aku sengaja shalat fardhu 'Isya empat raka'at menghadap kiblat (menjadi makmum / imam) karena Allah

2. Mengangkat kedua belah tangan serta membaca takbiratul ihram "ALLAAHU AKBAR"

3. Kedua belah tangan di letakan (sedakep) pada dada, tangan kanan di depan tangan kiri.

4. Membaca doa iftitah

ALLAHU AKBAR KABIIRAA WAL-HAMDU LILLAAHI KATSIIRAA WA SUBHANAALLAHI BUKRATAW WA ASHIILLA.

INNII WAJJAHTU WAJHIYA LIL-LADZII FATHARASSAMAAWAATI WAL-ARDHA HANIIFAM MUSLIMAW WA MAA ANA MINAL-MUSYRIKIIN.

INNA SHALAATII WA NUSUKII WA MAHYAAYA WA MAMAATII LILLAHI RABBIL-'AALAMIIN.

LAA SYARIIKALAHU WA BI DZAALIKA UMIRTU WA ANA MINAL-MUSLIMIIN.

artinya:
"Allah Maha Besar lagi Sempurna Kebesaran-Nya, segala puji bagi-Nya dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Ku hadapkan muka hatiku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan yang lurus dan menyerahkan diri dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku semata hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan dengan itu aku diperintahkan untuk tidak menyukutukan-Nya. Dan aku dari golonan orang muslimin.

atau boleh juga membaca doa iftitah sebagai berikut

ALLAAHUMMA BAA'ID BAINI WA BAINA KHATHAAYAAYA KAMAA BAA'ADTA BAINAL-MASYRIQI WAL-MAGHRIB.

ALLAAHUMMA NAQQINII MIN KHATHAAYAAYA KAMAA YUNAQQATS-TSAUBUL-ABYADHU MINAD-DANAS

ALLAAHUMMAGHSILNII MIN KHATHAAYAAYA BIL-MAA'I WATS-TSALJI WAL-BARAD

artinya:
Ya Allah, jauhkanlah aku daripada kesalahan dan dosa sejauh antara jarak timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan dosa sebagaimana bersihnya kain putih dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku dengan air, dan air salju yang sejuk.

5. Membaca surat Fatihah

BIMILLAAHIR-RAHMAANIR-RAHIIM.
AL-HAMDU LILLAAHI RABBIL-'AALAMIIN.
AR-RAHMAANIR-RAHIIM. MAALIKI YAUMID-DIIN.
IYYAAKA NA'BUDU WA IYYAAKA NASTA'IIN.
IHDINASH-SHIRAATHAL-MUSTAQIIM.
SHIRAATHAL-LADZIINA AN'AMTA 'ALAIHIM GHAIRIL-MAGHDHUUBI 'ALAIHIM WA LADH-DHAALLIIN.
AAMIIN.

artinya:
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.
Yang Pengasih dan Penyayang.
Yang menguasai hari kemudian.
Hanya pada-Mu lah aku mengabdi dan kepada-Mu lah aku meminta pertolongan.
Tunjukilah kami jalan yang lurus.
Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat.
Bukan jalan mereka yang pernah Engkau murkai, atau jalannya orang-orang yang sesat.

6. Selesai membaca Fatihah dalam raka'at pertama dan kedua, disunatkan membaca surat atau ayat Al-Qur'an. Kami menyertakan 3 surat pendek sebagai contoh. (Selanjutnya Insyaallah, kami juga menyertakan file-file suara MP3 Al-Qur'an 30 juz penuh kedalam website ini, silahkan tunggu ya...)

Surat Al-Ikhlash :
BIMILLAAHIR-RAHMAANIR-RAHIIM.
QUL HUWALLAHU AHAD.
ALLAHUSH-SHAMAD.
LAM YALID WA LAM YUULAD.
WA LAM YAKUL LAHUU KUFUAN AHAD.

artinya:
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Katakanlah (hai Muhammad): Allah itu Esa.
Allah tempat meminta.
Tiada Ia beranak dan tiada pula Ia dilahirkan.
Dan tak ada bagi-Nya seorangpun yang menyerupai-Nya.

Surat Al-Falaq :
BIMILLAAHIR-RAHMAANIR-RAHIIM.
QUL A'UUDZU BI RABBIL-FALAQ.
MIN SYARRI MAA KHALAQ.
WA MIN SYARRI GHAASIQIN IDZAA WAQAB.
WA MIN SYARRIN-NAFFAATSAATI FIL-'UQAD.
WA MIN SYARRI HAASIDIN IDZAA HASAD.

artinya:
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Katakanlah: aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh.
Dari kejahatan mahluk-Nya.
Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul.
Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

Surat An-Naas :
BIMILLAAHIR-RAHMAANIR-RAHIIM.
QUL A'UUDZU BI RABBIN-NAAS.
MALIKIN-NAAS.
ILAAHIN-NAAS.
MIN SYARRIL WASWAASIL KHANNAAS.
AL LADZII YUWASWISU FII SHUDUURIN-NAAS.
MINAL JINNATI WAN-NAAS

artinya:
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia.
Raja manusia.
Sembahan manusia.
Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi.
Yang membisikkan (kejahatan) kedalam dada manusia.
Dari jin dan manusia.

7. Rukuk
Mengucap "ALLAHU AKBAR" seraya mengangkat kedua belah tangan setinggi telinga.


Lalu badan membungkuk, membentuk sudut 90 derajat dengan pangkal sudut di pinggang, kedua tangan diletakkan diatas kedua lutut, ditekankan antara punggung dan kepala supaya rata. Setelah cukup sempurna, membaca bacaan tasbih:

SUBHAANA RABBIYAL-'ADHIIMII WA BI HAMDIH --- sebanyak 3 kali
artinya:
Maha suci Tuhan Yang Maha Agung serta memujilah aku kepada-Nya

8. I'tidal


Kembali bangkit tegak dengan mengangkat kedua belah tangan setinggi telinga, seraya membaca:

SAMI'ALLAAHU LI MAN HAMIDAH
artinya:
Allah mendengar orang yang memuji-Nya

Setelah berdiri tegak, kemudian membaca:

RABBANAA LAKAL-HAMDU MIL'US-SAMAAWAATI WA MIL UL-ARDHI WA MIL'U MAA SYITA MIN SYAI'IN BA'DU
artinya:
Ya Allah Tuhan kami! Bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh barang yang Kau kehendaki sesudah itu.

9. SujudBersujud dengan dahi ke bumi dan ketika turun, seraya mengucap "ALLAHU AKBAR" kemudian membaca tasbih:

SUBHAANA RABBIYAL-A' LAA WA BI HAMDIH --- sebanyak 3 kali
artinya:
Maha suci Tuhan Yang Maha Tinggi serta memujilah aku kepada-Nya

10. Duduk antara dua sujudDuduk serta mengucap "ALLAHU AKBAR" dan setelah sempurna duduk, membaca:

RABBIGHFIRLII WARHAMNII WAJBURNII WARFA'NII WARZUQNII WAHDINII WA' AAFINII WA'FU'ANNI
artinya:
Ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, dan cukupkanlah segala kekuranganku, dan angkatlah derajatku, dan berilah rizki kepada ku, dan berilah aku petunjuk, dan berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku.

11. Sujud kedua
Sama seperti sujud pertama (point nomor 9), baik cara maupun bacaannya.

Hal-hal yang dikerjakan sampai nomor 11 ini disebut satu raka'at, untuk raka'at kedua dan selanjutnya tidak perlu mengulang niat & doa iftitah (sehingga hanya perlu mengerjakan point 2,3, 5 s/d 11)

12. Duduk tasyahud / tahiyat awalJika kita melakukan shalat tiga atau empat raka'at, maka setelah sujud kedua dalam raka'at, kita melakukan duduk tasyahud awal. Posisi telapak kaki kiri diduduki, dan kaki kanan tegak.

Bacaan tasyahud/ tahiyat awal adalah:

AT-TAHIYYAATUL-MUBAARAKAATUSH-SHALAWAATUTH-THAYYIBAATU LILLAAH.

AS-SLAAMU 'ALAIKA AYYUHAN-NABIYYU WA RAHMATULLAHI WA BARAKAATUH,

AS-SALAAMU 'ALAINAA WA 'ALA 'IBAADILLAHISH-SHAALIHIN.

ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAH.

ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD

artinya:
Segala kehormatan, keberkahan, kebahagian dan kebaikan bagi Allah. Salam, rahmat dan berkah-Nya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad). Salam (keselamatan) semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah! Limpahilah rahmat kepada Nabi Muhammad.
13. Tasyahud akhirDilakukan setelah sujud kedua pada raka'at terakhir shalat, bacaannya sama dengan tasyahud awal, hanya saja ditambah dengan shalawat atas warga Nabi Muhammad, lafazh-nya adalah:

WA 'ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD
artinya:
Dan limpahilah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad

Cara duduk tahiyat akhir adalah:
Kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, jari-jari kaki kanan tetap menekan ke tanah.

Pada tahiyat akhir disunatkan membaca shalawat Ibrahimiyah, lafazh-nya adalah:

KAMAA SHALLAITA 'ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIM
WA 'ALAA AALI SAYYIDINA IBRAAHIM
WA BAARIK 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD
WA 'ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD
KAMAA BAARAKTA 'ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIM
WA 'ALAA AALI SAYYIDINAA IBRAAHIM
FIL-'AALAMIINA INNAKA HAMIIDUM MAJIID

artinya:
Sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya. Sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Diseluruh alam semesta Engkaulah yang Terpuji, dan Maha Mulia.

14. SalamSelesai tahiyat akhir, dilanjutkan dengan salam dengan menengok ke kanan dan kekiri dan mengucap:

AS-SALAAMU 'ALAIKUM WA RAHMATULLAAH
artinya:
Keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kamu sekalian

Waktu mengucap salam yang pertama, muka kita menengok ke kanan, dan waktu membaca salam yang kedua muka kita menengok ke kiri. Dengan salam ini maka berakhirlah shalat kita.

Demikian sedikit tutorial cara menjalankan shalat bagi kaum muslim.
Semoga Bermanfaat :)

Terima kasih telah membaca artikel tentang Tata Cara Shalat Yang Baik dan Benar , Jika anda merasa artikel ini penting,akan sangat membantu dan berguna bagi orang lain jika membagi dan mensharenya dengan mengklik icon G +1, Facebook dan Twitter disamping.

Judul: Tata Cara Shalat Yang Baik dan Benar
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh Bfc Sarif SatriaSatriaan

Silahkan tinggalkan jejak anda di kolom komentar. Terima Kasih.

Baca Artikel Menarik Lainnya:

Teknik Rahasia Sukses Bisnis Online ClickBankDapatkan Artikel dan Informasi dari Tips dan Cara Mudah secara GRATIS
Silahkan masukkan Email Anda disini

BfcSarifBlog
Diposkan oleh Bfc Sarif SatriaSatriaan
Bfc Sarif Blog | Berbagi Tips dan Cara Mudah Updated at: 11:11 AM

50 comments

Anonymous
January 4, 2013 at 10:48 PM delete

.: mantabs nih Mas Broo tutorial sholatnya, mudah2an makin khusyu...^_^

January 4, 2013 at 11:01 PM delete

@moeslimmart : amiin, terimakasih sudah berkunjung mas bro :)

February 5, 2013 at 6:39 PM delete

sangat membantu dan mudah di fahami..semoga Allah s.w.t memberi keselamatan dunia akhirat bagi admin nya Amin..

February 5, 2013 at 9:23 PM delete

@yoga pratamaamiin amiin ya robal'alamin..
makasihh sob atas doanya,,
ya saya bersykur klo artikelnya bermanfaat sob..
thank's dah berkunjung :D

March 31, 2013 at 4:51 PM delete

artikel yang bagus, terus berjuang sob..

March 31, 2013 at 8:02 PM delete

@Muhammad Edi Susonookke mas bro terima kasih kunjungannya :)

April 5, 2013 at 1:56 PM delete

terus maju info dan artikenya sangat menarik, terima kasi dan salam kenal.

April 10, 2013 at 10:34 AM delete

Assalamualaikum, teman2 muslimah jangan lupa memperhatikan kebersihan dan kenyamanan mukenanya yaa...

April 11, 2013 at 6:13 AM delete

Sangat bermanfaat bagi saya Ϋά̲̣̥ηġ sedang belajar shalat. -̶̶•-̶̶•̸Ϟ•̸ †нªηк's •̸Ϟ•̸-̶̶•-̶ ™ Ɣªª ,,

April 13, 2013 at 11:37 AM delete

@lukisan abstrak murahterima kasih juga telah berkunjunga..
salam kenal :)

April 13, 2013 at 11:41 AM delete

@Mukena Cantik Meidianiwa'alaikumsalam wr wb

April 13, 2013 at 11:42 AM delete

@meylissa ichaalhamdlhh..
semoga postingan tentang tata cara shalat diatas bis membantu :)

April 18, 2013 at 8:19 AM delete

Thank's ya......semoga artikelnya bisa membantu saya sholat amiiiinnn.........

April 22, 2013 at 12:05 PM delete

@Lukisan Kaligrafi Minimalisamiinnn..
semoga bisa membantu dan bermanfaat ya :)

April 26, 2013 at 3:20 AM delete

aku pengen tobat sob. . Aku liat gampang juga di hafalin. Thank'sob. . .

April 27, 2013 at 10:06 PM delete

waktu mengucap salam ada 3 proses...
1. tunduk ke hati
2. liat punggung
3. liat disekitar

April 29, 2013 at 10:03 PM delete

thanks gan untuk ilmun nya

April 29, 2013 at 10:20 PM delete

info yang sangat bermanfaat, thanks gan

May 8, 2013 at 9:33 PM delete

Info yg sagat bermafat sob?

Anonymous
May 27, 2013 at 6:17 PM delete

terima kasih, semoga menjadi amal pahala yang terus mengalir. Amin yaa rabbal alamin..

May 30, 2013 at 4:33 PM delete

bermanfaat banget gan postinganya, makasih ya, jadi makin rajin sholat saya gan :)

June 12, 2013 at 1:20 PM delete

Panduan dan tuntunan shalatnya sangat lengkap. Mudah-mudahan selalu berkah ilmunya. Amin.

July 4, 2013 at 1:30 PM delete

Maksih bangat gan, postinganya sangat bermanfaat!!! ;)

July 26, 2013 at 11:10 PM delete

Semua dari kita yg muslim sedari kecil sdh di ajari sholat,seiring bertambah nya umur dan sedikitnya waktu perasaan ragu dan tanda tanya kerap mengganggu pikiran apalagi soal baca'an dlm sholat,hadir nya tulisan anda itu pertanda baik bagi sy juga mereka bahwa apa yg anda tuliskan begitulah yg sy perbuat selama ini dalam sholat,semoga fahala mereka terus mengalir kpd anda "amin"

Anonymous
July 30, 2013 at 1:20 AM delete

alhamdulillah, shalat jadi makin sempurna, terima kasih.

August 1, 2013 at 1:31 AM delete

thanks ya artikelnya sangat membantu sekali

September 11, 2013 at 12:26 PM delete

terima kasih gan ...
semoga shalat saya lebih baik lagi, gak bolong - bolong :D

September 19, 2013 at 11:23 AM delete

postingan yg menarik dan bermanfaat bagi kita kaum muslim

October 30, 2013 at 7:15 AM delete

Ini sangat membantu bagi yang sedang ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT..amien.

December 5, 2013 at 12:26 AM delete

Anda juga bisa lihat di sini
Alquran terjemah dengan tajwid blok warna alquranku
Antony 081331828237
alquranku
Info Interior gan...
plafon rumah

Thx

Anonymous
December 17, 2013 at 2:48 AM delete

Terimakasih infonya kakak,sngat bermanfaat buat saya :)

ekaagustina
December 17, 2013 at 2:57 AM delete

Makasih kak buat postingannya,jd aq bs menyempurnakan solat , smoga bermanfaat buat smua org dan diberkahi oleh اَللّهُ SWT :)

Anonymous
December 23, 2013 at 8:36 PM delete

postx enak d baca n d mngerti....by mualaf yg blm bs sholat dgn bnr..

January 9, 2014 at 12:33 PM delete

Untung disahare biar tahu kita semua tata cara yang benar dalam sholat ya kan Ka sarif.

January 9, 2014 at 7:45 PM delete

@Amang Berangasiyaah semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi kita :)

February 19, 2014 at 2:00 PM delete

Cek di sini:
http://sholat.wordpress.com/


Yuk…belajar SUNNAH (Agama Islam) biar nggak
ditipu sama SYIAH (Agama Persia)…

kunjungi:
http://kajian.net/
http://www.radiorodja.com/
http://firanda.com/
http://rodja.tv/
http://www.insantv.com/
http://almanhaj.or.id/
http://alhujjah.com/

buku panduan MUI tentang sesatnya syiah laknatulloh alaih

http://sutriadi.files.wordpress.com/2013/11/183188603-buku-panduan-mui-mengenal-mewaspadai-penyimpangan-syi-ah-di-indonesia.pdf

atau:

https://ia601003.us.archive.org/25/items/mengenal-dan-mewaspadai-penyimpangan-syiah-indonesia/%23Buku%20Panduan%20MUI_Mengenal%20dan%20Mewaspadai%20Penyimpangan%20Syi%27ah%20di%20Indonesia.pdf


Banyolan syiah rafidah:

http://www.youtube.com/watch?v=kVNCWyJog9c


kupas tuntas syiah:
http://www.youtube.com/watch?v=CYj98SzK3kESejarah berdarah syiah:

http://www.youtube.com/watch?v=_nrPHPDrbg8Antara Jihad dan Terorisme - Ustadz Firanda Andirja

http://www.youtube.com/watch?v=quxytMzj2PYPengajian Agama Islam: Sejarah Berdarah Syi'ah Rafidhah (Bagian

http://www.youtube.com/watch?v=_nrPHPDrbg8Ceramah Agama Islam: Sejarah Hitam Syi'ah Rafidhah

http://www.youtube.com/watch?v=2W_9UX4mshk

Anonymous
March 20, 2014 at 11:39 AM delete

Hooohooohoooo sangat membantu

Anonymous
April 8, 2014 at 3:24 AM delete

mas sarif yang arif !
saya ucapkan: bnyk2 trm ksh !
semoga Allah SWT :snantiasa memberkahimu & keluarga !

April 20, 2014 at 12:36 PM delete

semoga membantu umat Islam dalam mempelajari tata cara sholat yang benar. Ditambah gambar penjelas agar semakin mudah dalam memahaminya.

April 21, 2014 at 11:53 AM delete

@Anonymousamin amiin amiin ya allah ya robal'alamin..terima kasih :)

April 21, 2014 at 12:00 PM delete

@Anonymoussama sama :)

April 21, 2014 at 12:12 PM delete

@Janganpakaibajakan Lagiterimakasih untuk informasi tambahannya,semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak :)

April 21, 2014 at 12:19 PM delete

@islamwiki blogamiinn terimakasih untuk masukannya :)

June 11, 2014 at 11:37 PM delete

Mau tanya,waktu salam hadap kanan dan kiri itu sunnah ya baca doa yang artinya dekatkan pintu surga dan jauhkan pintu neraka..??
Pencerahannya gan

June 27, 2014 at 2:25 PM delete

bang izin mau copas sedikit dari artikelnya.............................

Anonymous
August 10, 2014 at 11:27 PM delete

Artikel yg bgus...
Good job...

August 29, 2014 at 7:10 PM delete

matur suwon mas atas artikel nya
good job

Terima Kasih informasinya cukup bermanfaat bagi yang membacanya, Salam sukses buat Blog Agan dan sampaikan salam hormat saya untuk semua pembaca setia blog agan :)

December 20, 2016 at 9:40 AM delete

terimakasih, tapi alangkah baiknya akalau disertai bacaan arabnya min hehee...

Post a Comment

 
Design by Bfc Sarif SatriaSatriaan | Support D-S Barokah Eyelashes - Produsen Bulu Mata Palsu Purbalingga Produsen dan Penjual Bulu Mata Palsu Murah